414-215-9031

Очните занятия за летен /четвърти/ семестър на уч.2015/2016 г. за:
магистърска програма Предучилищна педагогика за завършили други специалности – II курс – задочно обучение ще се проведат както следва:

от 17.02.-21.02.2016 г. от 9 ч.
1-ва и 2-ра групи – 230 зала
3-та и 4-та групи – 601 зала
5-а и 6-а групи – 313 зала

Съобщение

Очните занятия за зимен семестър на уч.2015/2016 г. за: магистърска програма Педагогика на масовата и художествена комуникация – I курс – задочно обучение ще започнат от 25.01.2016 г. в 9,00 ч. на V етаж в сградата на ФНПП.
За информация: тел. 02/9706215 инсп. Е. Вълчева, катедра Предучилищна и медийна педагогика

Съобщение

Очните занятия за зимен семестър на уч.2015/2016 г. за: магистърска програма Мениджмънт на образованието в предучилищните заведения – I курс – задочно обучение ще започнат от 08.01.2016 г. в 9,00 ч. на V етаж в сградата на ФНПП.
За информация: 9706 215 инсп.Е.Вълчева, катедра Предучилищна педагогика